:

Płyty pilśniowe

Technologia

Płyta pilśniowa powstaje ze spilśnianej i bardzo zagęszczonej masy drzewnej i jest wytwarzana tzw. technologią mokrą. Włókna układa się różnokierunkowo aby zapewnić płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest przez to bardziej zwarta. Płyty pilśniowe dostępne są w dwóch wariantach: twarde T - prasowane i termicznie hartowane, oraz porowate P - nie poddane tym procesom.

Zalety

Płyty pilśniowe charakteryzuje jednorodność materiału i idąca za tym duża wytrzymałość mechaniczna i podatność na gięcie. Technologia produkcji pozwala na uzyskanie dużych formatów płyt. Gotowy materiał ma także wysokie wskaźniki izolacji termicznej i akustycznej. Dużą zaletą płyt jest także ich niska cena. Płyty dostępne są dwóch formatach: 1220 x 2440 i 1220 x 2750mm. Grubość płyt twardych w mm : 2; 2,4; 2,8; 3,2; 4,0 ;4;5 ; 5; 5,5; 6; 6,4. Grubość płyt porowatych w mm : 6; 7; 8; 9;9,5; 12; 12,5; 15; 16; 19

Dane Techniczne

przewodność cieplna: ≤ 0,15 W/mK
gęstość: pow. 800 kg/m3
wilgotność: 4÷9 %
tolerancja grubości: ±0,3/±0,7 mm
współczynnik pochłaniania dźwięku: 0,10÷0,20
spęcznienie na grubości po 24 godz. moczenia: max 35/25 %
klasa higieny: E1 zgodne z normą PN-EN 622-1 i 622-2